אתר קיבוץ בארי
חסר רכיב

תוצאות קלפי הפרטה

25/07/2013
 תוצאות הקלפי מיום חמישי 25/7/2013

בנושא: הפרטת המזון בבארי

לא אושרה הצעת המזכירות להפרטת המזון בבארי

בעד הפרטת המזון הצביעו 191 חברים

נגד הפרטת המזון הצביעו 209 חברים

 

* יש בעיה בשרת, כשתיפתר יוכנס היומון.

חסר רכיב