חסר רכיב

מאיר צור

מאיר צור
-
01/09/1958 - 02/08/1977
קורות חיים:  


נולד בבארי ב-1.9.1958 – כ"ו באלול תשי"ח להוריו מרים וברוך.
מסלול חייו היה כמו זה של כל בן מבנינו. אולם אופיו ותכונותיו בלטו בייחודם כבר בגיל הרך. במיוחד ניכרה בצור החתירה להשיג ולהגיע לשלמות.
בבית-הספר נתגלה כישרונו לציור ואף שלח ידו בכתיבת שירים.
היה שקט, נבון ותמיד שאף להיות בסדר. אולי משום כך ידע ליצור קשר מיוחד עם המבוגרים שבחברתנו.
בחדר המשפחה פיתח יחסים עמוקים עם אחיותיו הצעירות, מיכל ומירב.
בתחום העבודה במשק גילה אחריות מרבית, טיפל במסירות בפרות ברפת, וגם נהנה מתחביבו – רכיבה על סוסים.
בכיתה י"ב בחר לעשות את עבודת הגמר בנושא: "השתנות התפקידים וקשירתם להתפתחות בלוטות והתנוונותן אצל דבורת הדבש". לעבודה זו הקדיש זמן רב ועבודה יסודית.
הוא התגייס לצה"ל ב-1976 ושירת בחיל השריון. בתקופה האחרונה אף התקדם והצטיין בקורס של החיל. בעת השרות הצבאי עשה מעבר ליכולתו, שכן תמיד חתר לשלמות.
פתיל חייו נקטע לפתע והותיר את כולנו המומים מגודל האסון.
במה ננחם את בני משפחתו האבלים?
בן י"ט היה צור בלכתו מאיתנו ב-2.8.1977

יהי זכרו ברוך


חסר רכיב