חסר רכיב

שומרוני צפרירה

שומרוני צפרירה
-
24/12/1935 - 25/03/1973

קורות חיים:  


בתם של יצחק ומרים. נולדה בחולון ב-24 בדצמבר 1935. כאחות תאומה לחדוה, תבדל לחיים ארוכים. כל שנות ילדותה ונעוריה עברו במשותף עם חדוה: גן הילדים, ביה"ס, תנועת הנוער.
כחניכת תנועת השומר הצעיר, רצתה לצאת להכשרה בגיל חמש-עשרה וחצי – אולם בהיותה מדריכה, מנעה ממנה התנועה את היציאה.
לכן נרשמה צפרירה לסמינר בגבעת-השלושה. אולם בבואה לבקר את חדוה בבארי החליטה לוותר על לימודיה והצטרפה להכשרת "במעלה". מאז חייה היו קשורים עם "במעלה": צבא, קורס מכ"ים, שחרור. ופה בבארי היא בונה בית עם גדעון ונולדים הילדים עינת וירון.
כמעט שתים-עשרה שנה  - מהגן ועד לחברות – מלווה כמטפלת את קב' "תאנה" ומיד לאחר מכן מקבלת על עצמה את תפקיד מחסנאית הבגדים. ובסיימה את תפקידה עוברת לדפוס – מקום עבודתה האחרון.
צפרירה הצטיינה בהקניית הרגשת בית ושייכות לכל באי ביתה: חברים, ידידים וקרובים. במיוחד "ילדים מאומצים" – מנערי ביה"ס וגם נוער בני גרעינים והכשרות.
נספתה באסון התאונה ב-25.3.1973

יהי זכרה ברוך.


חסר רכיב