קבצים

https://www.beeri.org.il/media/sal/pages/949/f39_‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏YomonBeeri.2021-04-29.19039.pdf