אתר קיבוץ בארי

סגר

מועד התחלה: יום שישי , 18/09/2020 , 14:00
מועד סיום: יום ראשון , 01/11/2020 , 10:50
מקום האירוע: כל הארץ
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D