קבצים

https://www.beeri.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=785129_beeri&act=view&dbid=pages&dataid=608&fid=f39&name=%E2%80%8F%E2%80%8F%E2%80%8F%E2%80%8F%E2%80%8F%E2%80%8F%E2%80%8F%E2%80%8F%E2%80%8F%E2%80%8F%E2%80%8F%E2%80%8F%E2%80%8F%E2%80%8F%E2%80%8F%E2%80%8F%E2%80%8F%E2%80%8F%E2%80%8F%E2%80%8FYomonBeeri.2020-08-11.18818%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%A7%20%D7%A1%D7%9C%D7%A2.pdf&r=0.922939796556847