אתר קיבוץ בארי
חסר רכיב

שי-לי

יום ג'  - 11.30-12.00
יום ה'  - 11.30-12.00
    18:00-19:00
יום ו' -  11:00-12:00
שבת -  12.00-14.00
חסר רכיב