אתר קיבוץ בארי
חסר רכיב

קניון

יום א' - 09.00-12.00
   13:00-15:00
יום ב' - 09.00-12.00
   13:00-14:00
   18:00-19:00 
יום ג' - 09.00-12.00
   13:00-15:00
יום ד' - 10:00-12:00
יום ה' - 09.00-12.00
   13:00-14:00
   18:00-19:00 
יום ו' - 09.00-12.00
   12:30-14:00
שבת -  12.00-14.00
חסר רכיב