אתר קיבוץ בארי
חסר רכיב

פאב

יום ג'  - 17:00-19:30
יום ה' - 21:00-00:00
יום ו' - 21:00-01:00
חסר רכיב