אתר קיבוץ בארי
חסר רכיב

מחסן בגדים

יום א' - 07.00-17.00
יום ב' - 07.00-16.00 
   18.00-19.00
יום ג'-  07.00-17.00
יום ד' - 07.00-16.00 
   18.00-19.00
יום ה' - 07.00-16.00 
   18.00-19.00
יום ו' - 07:00-14:00
שבת - 12:30-13:30

חסר רכיב