אתר קיבוץ בארי
חסר רכיב

חדר כושר

* שעות פתיחת חדר הכושר נתונות לשינויים. רצוי גם לעקוב אחרי הפרסומים ביומון ובלוח המודעות. 
יום א' -  9:00-11:15 
    15:00-19:00 
    19:30-21:00 
יום ב'  - 6:00-7:30 
    9:00-11:15
            15:00-19:00
יום ג' -  9:00-11:15
    15:00-19:00     
יום ד' -  6:00-7:30 
    9:00-11:15
    15:00-19:00 
    19:30-21:00
יום ה' -  9:00-11:15 
      15:00-19:00     
יום ו' -  10:30-12:00 
    16:00-18:00
חסר רכיב