אתר קיבוץ בארי
חסר רכיב

גזברות וקופת בית

יום א' - 15.00-17.00 
קופת בית יסמין 09:00-10:00
יום ג' - קופת בית יסמין 09:00-10:00
יום ד' - 08.00-10.00
יום ה' - 08.00-10.00 
קופת בית יסמין 09:00-10:00
חסר רכיב