קבצים

https://www.beeri.org.il/media/sal/pages/1137/f39_תפריט לפרסום - 39-2021 סוכות א.pdf