קבצים

https://www.beeri.org.il/media/sal/pages/1043/f39_גשמים בבארי.xlsx