קבצים

https://www.beeri.org.il/media/sal/pages/932/f39_‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏YomonBeeri.2021-04-11.19023צביה מאיר.pdf