קבצים

https://www.beeri.org.il/media/sal/pages/671/f39_‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏YomonBeeri.2020-09-13.18846דוד עברי.pdf