אתר קיבוץ בארי
חסר רכיב

מועדון לחבר

קורונה - סגור!
יום א' - 19.00-21.00
יום ג' - 19.00-21.00
יום ה' - 19.00-21.00
יום ו' - 19.00-21.00
שבת  - 11.30-14.30
חסר רכיב