קבצים

https://www.beeri.org.il/media/sal/pages/1063/f39_‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏YomonBeeri.2021-07-19.19107שוש כרסנתי.pdf