תיבה ףד שופיח רשק תריצי םידלי םירוה םילפונ םירבח
  תיבה ףד שופיח רשק תריצי םידלי םירוה םילפונ םירבח
  תיבה ףד שופיח רשק תריצי םידלי םירוה םילפונ םירבח
  תיבה ףד שופיח רשק תריצי םידלי םירוה םילפונ םירבח
  תיבה ףד שופיח רשק תריצי םידלי םירוה םילפונ םירבח
  תיבה ףד שופיח רשק תריצי םידלי םירוה םילפונ םירבח
  תיבה ףד שופיח רשק תריצי םידלי םירוה םילפונ םירבח
  תיבה ףד שופיח רשק תריצי םידלי םירוה םילפונ םירבח