title
נאות בארי - הסדר מעבר חברים מעודכן ל-15.10.09
נאות בארי - הסדר מעבר חברים מעודכן ל-15.10.09

 

הסדר מעבר חברים ל"נאות בארי"

נוסח עם הסברים

נידון באסיפה ביום 15/4/2000     התקבל בקלפי ביום  21/4/2000

תיקונים לסעיף ו', ג1 ,ח 3 ,ח 6 , נידונו באספה ביום 8.10.2009  התקבל בקלפי ביום 15.10.2009

 

א.

כללי

 

 

 

 

 

 

1.

קיבוץ בארי רואה בטיפול הסיעודי ביטוי לאחריות הקהילה כלפי החבר הזקוק לכך.

 

 

 

 

 

 

2.

הטיפול הסיעודי ינתן לכל חבר על-פי צרכיו, בהתאם לאפשרויות הקהילה.

 

 

 

 

 

 

3.

אשפוז ב"נאות בארי", הוא אחת מאפשרויות הטיפול הסיעודי ומטרתו לסעוד חברים הנזקקים לסיעוד מלא קרוב ככל האפשר לביתם, למשפחתם, ולקהילה בה הם שותפים.

 

 

 

 

 

 

4.

"נאות בארי" הוא בית סיעודי מאושר ע"י משרד הבריאות ומשרד העבודה והרווחה, ופועל על-פי נהליהם.

 

 

 

 

 

 

5.

"נאות בארי" מיועד לחברי קיבוץ בארי ובמידת האפשר יטופלו בו הורי חברים ומטופלי חוץ.

 

 

 

 

 

 

6.

האשפוז ב"נאות בארי" יכול להיות במסגרת זמנית או קבועה (ראה סעיף ב' להלן).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב.

אפשרויות לאשפוז ב"נאות בארי"

 

 

 

 

 

"נאות בארי" יתן שרותים למי שיזדקקו לסיעוד זמני או לסיעוד קבוע.

 

 

 

1.

סיעוד זמני - מיועד לחברים בתקופה של שיקום/החלמה ואבחון, הזקוקים להשגחה ולטיפול סיעודי מתאים עד להבראתם וחזרתם לביתם, וזאת לתקופה של זמן קצוב בהתאם לצרכים, ותוך מעקב על המשך השהות בבית.

 

 

 

 

 

 

2.

סיעוד קבוע - מיועד ל:

 

 

 

א.

חברים הזקוקים לעזרה חלקית או מלאה בפעולות יום-יום פשוטות ובסיסיות.

 

 

ב.

חברים שמצב בריאותם וכושר תפקודם ירודים, והם סובלים מבעיות רפואיות כרוניות הדורשות טיפול סיעודי צמוד.

 

 

*

הבית הסיעודי במתכונתו הנוכחית, אינו מיועד לאשפוז של חולי נפש:

 

 

 

 

תשושי נפש באי שקט.

חולים עם מחלה פסיכיאטרית פעילה.

חולים המסוכנים לעצמם ולסביבה.

 

 

במקרה זה, באחריות מערכת הרווחה לדאוג לפתרון סיעודי הולם.

 

 

 

הערות והסברים:

מאז פתיחת הבית לפני שלוש שנים, טופלו ב"נאות בארי" כ25- חברים והורי חברים. רובם הגיעו ל"נאות בארי" לטיפול והחלמה לפרקי זמן קצרים, וחלקם כדיירי קבע.

כיום, ל"נאות בארי" אין רשיון ואין תשובה מקצועית מספיק טובה לטיפול בחולי נפש, לכן אין אפשרות לטפל בחולים אלו ב"נאות בארי".

במקרים אלו תדאג מערכת הרווחה של הקיבוץ לפתרון הסיעודי והטיפולי הטוב ביותר הנדרש, וזאת בשיתוף החבר ומשפחתו.

 

 

 

ג.

אשפוז ושחרור מ"נאות בארי"

 

 

 

1.

פניה לאשפוז:

 

א.

הבקשה להתאשפז ב"נאות בארי", לשהות זמנית  או קבועה, תופנה למרפאה על ידי החבר או על ידי בני משפחתו או כל אחד מבעלי התפקידים במערכת הבריאות, בשיתוף החבר ובני משפחתו, או ע"י אפוטרופוס על פי דין שמונה לחבר (להלן: "האפוטרופוס").

 

 

ב.

ג.

לא תידון בקשה להתאשפז ללא הסכמת החבר.

במידה ומונה לחבר אפוטרופוס על פי דין, יבקש האפוטרופוס את אשפוזו של החבר.

 

...2

-2-

 

 

 

 

2.

אשפוז חבר ב"נאות בארי" יעשה על-פי שיקול דעת מקצועי של צוות שיכלול:

 

 

 

 

 

א.

רופא המשפחה.

 

 

ב.

מנהלת "נאות בארי".

 

 

ג.

רכזת בריאות ורווחה.

 

 

ד.

אחות מרפאה.

 

 

ה.

אחראית על הקשישים בקהילה (במקרים הרלוונטיים).

 

 

 

 

 

3.

שחרור מ"נאות בארי"

 

 

ההחלטה על שחרור מ"נאות בארי" תתקבל בהמלצת רופא המשפחה, אחות המרפאה ומנהלת "נאות בארי", ובשיתוף החבר (או נציגו), או האפוטרופוס, לפי העניין.

 

 

מערכת הרווחה תדאג להמשך הטיפול בחבר.

 

 

הערות והסברים:

כיום (ובעתיד) אנו פועלים באופן שכל הפניות מתרכזות במרפאה. המרפאה היא הגוף היחיד בו נמצא המידע על מצבו הרפואי (והסיעודי) של החבר.

ההחלטה על אשפוז נעשית לאחר בדיקת כל הצרכים ומתוך ראיה מקצועית וחברתית רחבה. אנחנו מבקשים להדגיש שלא תידון בקשה להתאשפז ללא הסכמת החבר (או נציגו) או אפוטרופסו, לפי העניין. כל חבר שיהיה מעוניין להישאר בביתו יקבל את הפתרון הסיעודי הטוב ביותר עבורו במסגרת ביתית.

ההחלטה על חזרת החבר לביתו (במקרה של סיעוד זמני) תתקבל ע"י אותו צוות ומתוך אותם שיקולים, תוך עזרה, לווי ותמיכה של מערכת הרווחה.

יתכן מצב בו ישתנה מצבו של החבר מבחינה בריאותית, סיעודית או נפשית וב"נאות בארי" לא תמצא תשובה מקצועית טובה. במקרה זה, ישקל מעבר החבר לגוף מטפל הולם יותר.

 

 

ד.

אחריות רפואית וטיפולים בעת השהות ב"נאות בארי"

 

 

 

1.

שהות זמנית

 

 

האחראיות הרפואית היא של המרפאה, כשהטיפול היומיומי יעשה ע"י צוות "נאות בארי".

 

 

 

 

2.

שהות קבועה

 

 

האחראיות הרפואית היא של צוות "נאות בארי" מהיום הראשון לקבלתו.

 

 

הערות והסברים:

מתוך רצון לשמור על המשך טיפול של המרפאה ושל רופא המשפחה, ובכדי לא להחליף רופאים לתקופה קצרה, אנו ממליצים שבכל מקרה של אשפוז זמני, האחריות המקצועית תמשיך להיות של המרפאה. רופא המשפחה והאחות המקשרת יבקרו את החבר ב"נאות בארי" ויתנו הוראות טיפול לצוות המטפל של "נאות בארי".

במקרה של דיור קבע, עוברת האחריות הרפואית לרופא האחראי על הניהול הרפואי של "נאות בארי".

 

 

 

ה.

מגורי חברים ב"נאות בארי"

 

 

 

1.

ב"נאות בארי" חדרים ליחידים ולזוגות. במידת האפשר תנתן לחבר אפשרות להתגורר בחדר של יחיד.

 

 

הערות והסברים:

ב"נאות בארי" 2 חדרים ליחידים, 5 חדרים לזוגות. השיקולים לשיבוץ הדיירים בחדרים מורכבים ביותר (נשים-גברים, מצב סיעודי, מצבים חברתיים וכו').

הצוות מקדיש חשיבה רבה לנושא השיבוץ והוא נעשה בשיתוף העובדת הסוציאלית של הבית.

עם זאת – תנתן עדיפות לאשפוז חברי בארי בחדרים בודדים.

 

 

...3

-3-


ו.

תקציב אישי

 

 

 

1.

כללי

 

 

 

 

 

א.

חבר המאושפז ב"נאות בארי" מקבל את הנדרש לפי צרכיו ומצבו הבריאותי והסיעודי.

 

 

 

 

 

 

ב.

חבר המאושפז באופן זמני ב"נאות בארי", ימשיך לקבל את מלוא התקציבים.

 

 

 

 

 

 

ג.

תקציבו של חבר בארי שהנו דייר קבע ב"נאות בארי" ימשיך לקבל את מלא התקציבים למעט תקציב בדק ותקציב חשמל.

 

 

 

 

 

 

ד.

תמנע פגיעה בתקציב של בן/בת הזוג של החבר המאושפז.

 

 

 

 

2.

תקציב א'

 

 

 

 

 

א.

תקציב א' של חבר יחיד ב"נאות בארי"

 

 

 

 

 

 

*

1)

תקציבו האישי (תקציב א') של חבר יחיד ב"נאות בארי" יהיה  זהה לתקציב חבר יחיד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

תקציב ב'

 

 

 

 

 

א.

תקציב ב' של חבר יחיד ב"נאות בארי"

 

 

 

 

 

 

 

חבר יחיד ב"נאות בארי" יקבל תקציב ב' מלא.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

תקציב אנרגיה

 

 

 

 

 

 

א.

חבר יחיד המתגורר ב"נאות בארי" אינו זכאי לתקציב אנרגיה (גם בעת אשפוז זמני).

 

 

 

 

 

 

ב.

בן זוג של חבר המתגורר בבארי, זכאי לתקציב אנרגיה כשל יחיד.

 

 

ז.

דירת החבר העובר לשהות קבע ב"נאות בארי"

 

 

 

1.

דירת חבר יחיד המתגורר ב"נאות בארי" כדייר קבע חצי שנה ומעלה, תוחזר לרשות הקיבוץ.

 

מועד פינוי הדירה יקבע בתאום עם המשפחה.

 

 

 

 

2.

בן זוגו של חבר המאושפז ב"נאות בארי" ימשיך להתגורר בדירת המשפחה.

 

 

הערות והסברים:

הכוונה שדירה של החבר היחיד העובר ל"נאות בארי", תשאר ברשותו במשך שישה חודשים מיום קבלת ההחלטה וההבנה שהוא דייר קבע (ולא ממועד אישפוזו).

בכל מקרה בו תהיה התלבטות, ולו הקטנה ביותר, לגבי המשך האשפוז בעתיד, תשאר הדירה ברשות החבר.

 

 

ח.

משפחת המטופל

 

 

 

1.

הקיבוץ רואה במשפחת המטופל, בקיבוץ או מחוצה לו, שותפה לסיעוד המטופל, והמשפחה תשמור על קשר רצוף עם המטופל ועם צוות הסיעוד משך כל זמן שהותו בבית הסיעוד.

 

1.1

במידה וימונה לחבר אפוטרופוס, יהיה האפוטרופוס איש הקשר היחידי.

 

2.

עם אשפוזו של החבר, תמנה המשפחה בהסכמה, נציג שיהיה איש הקשר עם צוות הבית.

 

 

 

 

3.

במידה וחבר מאבד את יכולתו לדאוג לעניניו – הגופניים או הרכושיים – דרך קבע ובאופן בלתי הפיך, יפעל הקיבוץ ובני משפחת החבר למינוי אפוטרופוס לחבר – לגופו ולרכושו - ומאותה עת האפוטרופוס יהיה הגורם החוקי היחיד לקבלת החלטות בכל עניין רפואי או רכושי של החבר.

 

 

 

 

4.

בני המשפחה יהיו מוזמנים לבקר במקום בהתאם לנוהלי הבית, בתאום עם צוות הסיעוד.

 

 

 

 

5.

הליווי לטיפולים ובדיקות מחוץ לבארי, הוא באחריות המשפחה.

 

 

6.

בכל מקום בהסכם זה, בו נאמר "בני משפחה" - יחול הדבר גם על האפוטרופוס, אם מונה לחבר.

 

 

 

* ראה נספח.

 

הערות והסברים:

למשולש הקשרים: חבר, משפחה, צוות "נאות בארי", חשיבות רבה. קשרים טובים תורמים לאיכות הטיפול והשהות בבית.

אנחנו חושבים שנכון בכל מקרה של משפחה גדולה, למנות נציג אחד שיהיה בקשר עם צוות הבית והמרפאה.

 

* האפוטרופוס שימונה, נבחר ע"י בני המשפחה ומתוכם, ובמקרה של חבר ערירי – ע"י הקיבוץ – ותפקידו לשמש כ"ידו הארוכה" והחוקית של החבר שבריאותו אינה מאפשרת לו עוד לקבל החלטות כלשהן.

 

* מינוי האפוטרופוס יהיה על פי החלטה משותפת של צוות "נאות בארי" ו/או הרווחה ובני המשפחה, והיא תתקבל אך ורק אם החבר איבד, באופן קבוע  ובלתי הפיך, את יכולתו לתקשר עם הסביבה, את שיקול דעתו, או את הכרתו, באופן שאין הוא יכול עוד לדאוג לאיזה מענייניו – הפיזיים או הרכושיים.

 

 


 

 

נספח להסדר אשפוז חברים ב"נאות בארי"

 

 

1.

דירת החבר

 

א.

פרשנות לסעיף ז'1

 

 

הדירה נשארת ברשותו של החבר במשך שישה חודשים, מיום קבלת ההחלטה של ועדת הקבלה של "נאות בארי" בדבר היות החבר דייר של קבע ב"נאות בארי" (ולא ממועד אשפוזו).

 

 

 

 

ב.

מועד פינוי הדירה יקבע בתאום עם המשפחה.

 

 

 

 

ג.

באחריות מרכז ועדת חברה/מרכז ועדת רווחה ליישם החלטות אלה (בתאום עם מרכז ועדת רווחה).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...2


-2-

 

 

ק      י      ב      ו      ץ            ב      א      ר      י

דואר  נע  נגב,   מיקוד  85135   -  טלפון: 07-9949111  -  פקסימיליה:   07-9949437

 

 

ייפוי כוח להסכמה לטיפול רפואי

 

 

על פי סעיף 16 לחוק זכויות החולה

 

 

 

אני החתום מטה _____________________ בעל תעודת זהות מס' ____________, מייפה בזאת את כוחם של ___________________ ו ___________________ יחד ולחוד, להסכים בשמי לכל טיפול רפואי לו אזדקק, על פי המלצת רופאי באותה עת. ייפוי כוח זה ייכנס לתוקפו רק אם וכאשר לא ניתן יהא לקבל את הסכמתי הישירה לביצוע הטיפול האמור, לרבות בנסיבות בהן אהיה מחוסר הכרה, מחוסר יכולת לתקשר עם הסביבה או חסר שיקול דעת ובוחן מציאות סביר, על פי חוות-דעת של רופא פסיכיאטרי.

 

 

 

חתימה

 

עד לחתימה:

שם פרטי: ________________

שם משפחה: __________________

מס' ת.ז. : ___________________

חתימה

 

 

 

 

 

 

* הערות והסברים

 

יפוי הכח הנ"ל מיועד לטיפול רפואי חד פעמי, או לטיפול במהלך אישפוז אחד, מתמשך או קצר, אך אין בו כדי להחליף את מינוי האפוטרופוס על פי דין, אם הנבצרות לקבל החלטה ע"י החבר, היא קבועה ובלתי הפיכה.