title
עונת המכרסמים
הפרק השני בטרילוגיה המאד מעשית של אברהם הברון, שמלמד אותנו להתייחס, למנוע נזקים ולכבד את בעלי החיים הפחות חביבים עלינו. מלווה כרגיל בתמונה איכשהו אולי קשורה לנושא, בציפייה שמיטב צלמינו יעלו צילומים יותר רלוונטיים.

תאריך פרסום
16/8/2015