title
התיקן והביוב

התיקנים (ג'וקים, מקקים...) חיים בטבע. הם היו כאן לפנינו, ואומרים כי יתקיימו גם אחרינו...
אין זאת אומרת שלא שיפרנו את מצבם בהרבה, שהרי אנחנו מספקים להם תנאי חיים מעולים.
כולם יודעים שהתיקנים "באים" מהביוב. זה נכון במידה רבה: במערכת זו זורם כל טוב משולחננו, ממטבחנו ו...משירותינו, ולא חסר להם דבר. גם מגן ומחסה מספקת להם המערכת. בתוקף תפקידה ומעצם טבעה מקשרת מערכת הביוב כל בית, דירה, מוסד ובנין שבהם מתקיימת פעילות אנושית על ידי צינורות עבים ודקים, ואלה מהווים מערכת קשר מסועפת, המשמשת אוטוסטראדה דו-סיטרית לתיקנים.
חדירת תיקנים לדירותינו מתנהלת בעיקר בשתי דרכים: מהביוב (אלה שגרים שם) דרך פתחי הניקוז בחדרי השירותים, ומתחת לדלתות החיצוניות (או דרכן אם נשארו פתוחות) - אלה החיים בטבע ובגינה. הפתרונות פשוטים אך דורשים הקפדה: את פתחי הניקוז ניתן לכסות בפקקי גומי מתאימים (יש בכל-בו), שאותם מזיזים ומחזירים לפי הצורך. מתחת לדלתות החיצוניות יש להתקין סרגל מהודק, שניתן להזמינו מהנגרייה (דרך ענף הבניין).
אז מה בכל זאת עם הדברה? במערכת הביוב (כ-1000 פתחים!) מטפלת מחלקת התברואה. זה יקר וממושך, ולא תמיד מצליח. בחיצוניים אין טיפול אפקטיבי. בתיקנים שכבר מסתובבים בדירה אנחנו מטפלים על ידי פיתיונות נקודתיים, אך כאמור, מוטב היה שלא חדרו בכלל.

בתשובה לשאלותיכם, אברהם הברון התברואנים.


תאריך פרסום
28/7/2015
גלריית תמונות