title
התעבות- התערוכה המציגה בגלריההתעבות- תערוכתה של סיגל קוצ'קביץ, פתיחת התערוכה היום ב17:00.

התערוכה מתקיימת במסגרת מלגות הצטיינות לתערוכת יחיד שניתנות ע"י ידידי ביה"ס
לאמנות חברה ותרבות בספיר, הניתנות מדי שנה לבוגרים מצטיינים במטרה לקדם ולתמוך
באמנים צעירים אלו בתחילת דרכם.

סיגל היא בעלת משק חקלאי, מגדלת פרחים, במושב שדה ניצן. עבודותיה לכל אורך שנות
לימודיה ניזונו מהחומרים המרכיבים את המציאות שבה היא חיה, מוצרים של ענף החקלאות:
ניילונים ורשתות למיניהן, צינורות השקיה, מחברים, להבי מתחחת, חלקי מכונות וציוד חקלאי,
שמן מכונות, שורשים שנעקרו מפרדסים ועוד. ה"נוף" שסיגל מייצרת בתערוכה בגלריה בבארי
הוא נוף יפה ופתייני, המטשטש את האמת הכואבת על מצב החקלאות הקשה בארץ, ועל
השתלטות החומרים התעשייתיים על הנוף הטבעי. 

החומר הסינתטי, הפוליאוריתן המוקצף, מדמה מצב תפקודי שנוצר בטבע. הוא מתנפח 
ומתעבה ויוצר נוף של גבעות ובקעות, בדומהלגזעי האיקליפטוס שמגדלים בבית השורשים 
שלהם סוג של התעבויות המכילות מסה של ניצני צמיחה ומאגרי אנרגיה לצורך עמידות 
במצבי בצורת, שריפה או נשירת עלים.

עבודת הרצפה הנופית מובנית על מגשי חישתיל מקלקר, המוכרים היטב לחקלאים ולאנשי
החממות, עליהם מוזרק הפוליאוריתן המוקצף, ובתוכו מוטבעים פרחי הליזיאנטוס. הנוף עובר
תהליך בליה טבעי, מצהיב בשמש, הפרחים קמלים, נרקבים ומתייבשים לאורך התערוכה,
משנים צבעם מלבן לצהוב-חום, כמאובנים בסלע. היפה והמבטיח, הצח והבהיר, משנה עורו
ומקשיח על פי תנאי מזג האוויר והמחיה.

בחדר ההקרנה ערימת שורשי איקליפטוס מעובים,עקורים, מהווים ניגוד טבעי לנוף התעשייתי 
המולבן. נוף הפוליאוריתן המוקצף הסינתטי גודשאת רצפת הגלריה מקיר לקיר, לא משאיר 
מקום לקהל לדרוך. שביל עץ שנבנה מעליו כגשר מוביל את הצופים מפתח הדלת סביב חדר 
ההקרנה עד לפתחו.העבודה טוטאלית, עוצמתית ומרגשת ביופי שהיא מייצרת ובתחושת 
המחנק התעשייתי.

פתיחה חגיגית במעמד הסטודנטים ומרצי האמנות ממכללת ספיר תיערך ביום רביעי ה-13.5
בשעה 17:00 . שיח גלריה בהשתתפות האמנית יתקיים בשעה 17:30

אוצרת: זיוה ילין
עזרה בהפקה ובאוצרות: סופי ברזון-מקאי

תאריך פרסום
6/5/2015
גלריית תמונות