title
חידת היום והרמז לה 26.4חידת היום: חוט למחשבה 

מקיפים את כדור הארץ בחוט, המהודק היטב סביב קו המשווה. לאחר מכן מוסיפים לחוט קטע נוסף באורך 9 מטרים. 
במצב זה החוט כבר לא כל כך מהודק ונוצר רווח אחיד בין החוט ופני כדור הארץ.

מי יכול לעבור ברווח הזה: חיידק בקפיצה/עכבר בריצה/ כלב בנביחה/ אדם בהליכה?

הרמז :
תחשבו על הקשר בין היקף כדור לקוטרו…

עוד רמז:
היחס בין היקף מעגל לקוטר המעגל שווה לפאי(...3.14) 

את התשובה רשמו על פתק ושימו בתא הדואר של נטע וענבר קפיטנוב
ב- 1.5 יפורסמו הפתרונות ושמות הפותרים.

חידדתם את המוח? מוכנים לליל המדענים?

ליל המדענים חוזר!

אחר צהריים- ערב של הרצאות מדעיות ופעילויות חווייתיות לכל המשפחה וב'גובה העיניים'

ביום חמישי ה- 30.4 מ 17:30


תאריך פרסום
19/4/2015