title
חידת היום, והרמז לה- יום ראשון 19.4

החידה
איש אחד דובר אמת בימים א,ב,ג,
חברו  דובר אמת בימים ד,ה,ו
בשבת שניהם דוברים אמת
יום אחד נפגשו ואמרו זה לזה: " אתמול שיקרתי"
באיזה יום נפגשו?

חידדתם את המוח? מוכנים לליל המדענים?
זהו הרמז של היום:

 יום שבת יום מנוחה, אל תבנו עליו.

את התשובה רשמו על פתק ושימו בתא הדואר של נטע וענבר קפיטנוב.
ב1.5 יפורסמו הפתרונות ושמות הפותרים.

 ליל המדענים חוזר!

אחר צהריים- ערב של הרצאות מדעיות ופעילויות חווייתיות לכל המשפחה ו"בגובה העיניים"

תאריך פרסום
19/4/2015