title
עומר תבואה חדשה 2015
על טקס העומר 2015 שהתקיים ביום רביעי.
חוץ מהשחקן הראשי (חמסין אביבי) היו שם כל השחקנים הקבועים:
שדות מרהיבים מאופק לאופק, שמשכו את המבט מערבה עד עזה.
חיטה בשלה (ויפה מאד אחרי שנת גשמים מוצלחת) המתחננת להיקצר
מילים נמלצות מהמסכת של אנדד שריחפו באוויר ,מקהלה, קרייניות ורקדניות,
קהל צמא לקשר אדם-אדמה ( וגם לשוקו ומים, שכרמית רצה להביא
מהם נגלה שנייה) חולצות וכיסאות פלסטיק לבנים וכמובן המאלמות והקוצרים,
שלמענם באמת התכנסנו.דוד עברי, אנדד אלדן, אבא ברמק ואברהם הברון לא ויתרו לאף שנה שחלפה
עליהם, ענדו את האבנט האדום והניפו את החרמש. אליהם הצטרפו הקבועים
יצחק וצ'יקו בכר, מוטי ברק, ארז מנור, דניאל אלון, רמי גולד ועוד..  בשלב מסוים קצרה 
גם מירב ברקאי, כתזכורת לכך שאפשר בדורנו כבר לבטל את החלוקה בין 
קוצרים ומאלמות.
אילמו אהובה עצמוני, ורד גולד, אשכר כהן אלדן, שושן הרן ועוד.. בלטה ביניהן רוח'לה גלברד
שהראתה שגם לאלם אפשר בכל גיל.

צילם ושיפר בבית את צבעי הצהוב שדהו מרוב חום: עופר גתי.

תאריך פרסום
9/4/2015
גלריית תמונות