title
מדריך לאחיות

הכירו את מערכת התורים

במערכת אפשרויות של:  פנוי, תפוס, חסום ובוטל (אין קבלה):

פנוי- כאשר התור חופשי. ירוק

תפוס
התור הוזמן. ורוד. יש שתי אפשרויות:
החבר הזמין לעצמו. 
ההזמנה התבצעה על ידי המרפאה.

בוטל
(ורוד) משמעותו שהרופא לא הגיע. במקרה זה המערכת 
תשלח באופן אוטומטי הודעה למזמיני התור על ביטולו.  

חסום
(ורוד) המרפאה חסמה תורים לצרכיה או לקראת הדפסת 
התורים. במקרה זה החברים יכולים להתקשר ולברר אם 
יש אפשרות להתקבל באותן שעות.


הזמנת תורים לחברים 

מציאת התור לפי תאריך
בחלק האמצעי מעל לתורים נמצא  'חיפוש לפי סוג תור'.
לוחצים על המשולש משמאל לקטיגוריה ומסמנים 'מרפאה'.
לוחצים על המשולש משמאל ל'תור אצל'.. ומסמנים 'רופא'.


 
בלוח השנה נצבעים בירוק התאריכים בהם אפשר לקבוע תורים לליאוניד. 
אם עומדים עם הסמן על תאריך אפשר לראות את השעות, אם לוחצים עולה דף התורים לאותו תאריך.

הזמנת תור לחבר וביטולו
להזמנה לחצו 'פנוי' בירוק בשעה הרצויה.
יופיע השם: מרפאה
נפתחת חלונית בצהוב משמאל (תחת 'עבור מי')
רשמו בה את שם החבר.ביטול התור- בלחיצה חוזרת על  'מרפאה'
התור יחזור להיות פנוי ותופיע הודעה בקטן שהתור בוטל.חסימה, ביטול והדפסת תורים


איך מבטלים/ חוסמים  תורים בודדים? 

בין השמות לסמלי העריכה יש שני טורים של חלוניות קטנות.
מעל הימני כתוב חסום, ומעל השמאלי בוטל. 
כאשר רוצים לבטל/לחסום  תור בודד מסמנים את החלונית המתאימה בשורה שלו. 
                     
           

מראה כללי של ה דף כולל וי לחסימה ווי לביטול: 
איך מבטלים/ חוסמים את כל התורים? 

 יורדים לתחתית הדף. מצד שמאל למטה יש סימן וי כתוםלוחצים עליה וכל החלוניות משמאל מסתמנות בוי. חסימת כל התורים: 

מתחת ללוח יש חלונית קטנה מתחת לטור ה'חסום'. מסמנים אותה בוי וכל השורה חסומה.

 ביטול כל התורים: כמו בחסימה,  רק שהפעם מסמנים את  החלוניות מתחת לטור ה'חסום'.

איך מדפיסים את התור? 

 מצד ימין מתחת לטורים יש סימון קטן. לחצו עליו.תאריך פרסום
24/3/2015