title
חברים לרפואה במועצה ובבארי
קיימות, בריאות ונדיבות חוברים לפרויקט חשוב!!!

שמחה לידע אתכם שהמועצה חברה לארגון 'חברים לרפואה' שמנהל את פרויקט 'ניתוב תרופות' באמצעותו
עוברות תרופות שנתרמו מאנשים או ארגונים שלא מוצאים בהם שימוש לחולים הזקוקים להן.

שווי ערך התרופות הנזרקות לפח מוערך בכ - 150 מיליון שקל בשנה. בעזרת מאמץ קטן יכולות תרופות אלו לסייע 
לאלפי חולים במצוקה כלכלית. בכניסה למועצה מוצבת תיבה ובה ניתן לשים את כל התרופות שאין בהן שימוש יותר.
התרופות מגיעות לארגון ,עוברות בדיקת רוקח ומשם מנותבות לזקוקים להן.


אשמח להעביר את התרופות למועצה לכל מי שירצה בכך.

ענת תבורי

 הכנסו לאתר ארגון 'חברים לרפואה', שקיבל ב-2013 את אות הנשיא להתנדבות.

תאריך פרסום
24/3/2015