title
מרסל פרייליך
    מרסל, שהחלה את דרכה בהוראת כימיה ופיזיקה בבית הספר בבארי וב'מעלה הבשור' באשכול היא בוגרת תואר ראשון ושני בכימיה מאוניברסיטת בן גוריון ובעלת תואר דוקטור Ph.D בהוראת המדעים ממכון ויצמן למדע, רחובות.
ראש התמחות מדעים במכללת קיי, מרצה לכימיה וחברה בצוות "יוזמות חינוכיות מתוקשבות" (מיח"מ). 

ריכזה פרויקטים במכון דוידסון לחינוך מדעי, הזרוע החינוכית של מכון וייצמן למדע בתפקידים: פיתוח סביבת למידה מתוקשבת במדע וטכנולוגיה לחט"ב – מו"ט-טק.
פרויקט לעידוד לימודי הכימיה - "יש לנו כימיה" - בבתי"ס תיכוניים בכל הארץ בשיתוף כיל ומכון ויצמן למדע.
שותפה בפיתוח של "האתר הלימודי: "כימיה ותעשייה כימית בשירות האדם", המחלקה להוראת מדעים, מכון ויצמן למדע.

ראש התמחות מדעים במכללת קיי (כאן אני מציעה להוסיף את הקישור לסרטון שעשיתי במכללת קיי), מרצה לכימיה וחברה בצוות "יוזמות חינוכיות מתוקשבות" (מיח"מ). 


ספרים שכתבה
במחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע מרסל חברה בצוות פיתוח ספרי לימוד וסביבת למידה מתוקשבת של סדרת מטמו"ן חדש - מדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים. כתבה בשותפות עם ד"ר זהבה שרץ ספרי לימוד אלה:
 "מסע אל היסודות", "מסע אל התרכובות" , ו "חוקרים חומר ואנרגיה ב'" -לכיתה ח'.
 "כימיה בסביבת חיים" בספר "חוקרים חומרי חיים" לכיתה ט'. 
כהשלמה לספרים אלה כתבה מדריכים למורה , ופיתחה פעילויות מגוונות לסביבה לימודית אינטראקטיבית ומתוקשבת המלווה את ספרי הלימוד.

                                           
                                                                               
תאריך פרסום
10/3/2015