קבצים

http://www.beeri.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=592139_beeri&act=view&dbid=pages_media&dataid=629&fid=f5&name=%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%99%20-%20%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%94%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20-%20170914.pdf