title
שבת שלום
לקראת שבת של סתיו, בין חגים וטפטופים-  גלריית תמונות יפות של מור סיימונס.
( צלמי בארי - אתם מוזמנים לשלוח תמונות לאתר להעלאת גלריות שלכם)
גלריית תמונות