title
השקט שלפני הסערה
 רק אתמול היתה כאן הפוגה. הקיבוץ נמלא בחיילים שתפסו שלוה בכל פינה אפשרית ומתחת לכל עץ רענן. חברים ( רחוצים) ניסו לשכנע  חיילים רחוצים להתקלח אצלם ומי שבכל זאת הצליח לתפוס חייל מאובק הרגיש כאילו זכה בלוטו. מתנדבים הכינו ארוחה גדולה במטבח לקבוצת חיילים וניצה לא הפסיקה לכבס... 

מאז אנחנו בנדנדה בין מלחמה להפוגה ונראה שסוף המבצע קרוב.  ועדיין חיילים רבים שהתקלחנו אצלנו, שתו דיברו וזכו לטיפוח בארימניקי ביתי נכנסים פנימה, ולכולנו נוספו שמות ופנים לדאוג להם. אנחנו מחזיקים לכולם אצבעות בתקווה לשקט.
המפגש הראשון הקולקטיבי שלנו עם חיילים שבאו מהשטח רגע לפני החזית קרה בתחילת השבוע, כשהגיעה קבוצת חיילים גדולה בבת אחת, מעין שלח הודעה בווטסאפ ותוך רבע שעה הגיעו עשרות חברים שאספו אותם ונתנו להם רגע של בית, כשהם לא יודעים אם לא ייכנסו,אפילו באותו ערב ללוחמה,. הסיפור על המפגש החזיתי בינינו ובין החיילים בתוך מציאות מעורבבת של חזית ועורף מסופר הפעם מהזווית הכי אישית , בה כולנו היינו.