title
לזכרה של ניצה
אחת היותר אכפתיות שחיו בקרבנו. כשרצו לצלם אותה ב'צוק איתן' נותנת את הנשמה ודואגת לחיילים
היא לא כל כך התלהבה. שלא יפריעו לה לכבס לחיילים מסביב לשעון, לדרבן אותם שיביאו עוד, לדאוג 
שיהיה להם טוב. 
"מה אתם עושים מזה עניין?" כעסה.
ערוץ עשר בכל זאת הצליחו לתפוס אותה בפעולה לכמה שניות, ניתן לראות אותה כאן מדקה שבע.
הכתבה נעשתה לפני שנה, מיולי 2014

יהי זכרה ברוך