קבצים

http://www.beeri.org.il/media/sal/pages_media/11528/f5_%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%20%D7%A7%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%95%20%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%99%20%202019.pdf