קבצים

http://www.beeri.org.il/media/sal/pages_media/126/f5_%D7%96%D7%9E%D7%9F%20%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7-%20%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%9B%D7%AA%D7%9E%D7%A8%20%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%97%2C%20%D7%AA%D7%9E%D7%A8%20%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%91%2013.3.14.pdf