title
לקראת ועדת תכנון 2.10.18

 

לחברי ו. תכנון:

אייל דבורי, יניב הגי, עופר, אלי, אילן, רני, הדס, שרון שבו, עדי וייס,יניב ג, יורם, דורון, קטיה לוסב, נטע ניר מאיר

 

הזמנה לישיבת ו. תכנון

ביום ג', 2/10/2018

בשעה 20:30 בחדר ישיבות

 

·                 אישור פרוטוקול מישיבה קודמת 4/9/2018

20:30 – הערכות תכנונית בעקבות תחזית דמוגרפית לשנים הקרובות: בחודשים האחרונים פועל צוות דמוגרפי שערך תחזית מקצועית סטטיסטית הצופה את גידול האוכלוסין בשנים הקרובות בעקבות החלטות הקיבוץ בנושאי קליטה (מדיניות הקליטה החדשה מ2016). התחזית, המציגה צפי גידול של למעלה מ30% במספר בתי האב בעשור הקרוב מציפה מספר נקודות שיש להיערך אליהן עם פתרונות תכנוניים:

1.      מצוקת דיור למשפחות נקלטות בטווח המיידי (עד לאכלוס שכונת השיקמים).

2.      מצוקת מקום במבני הגיל הרך.

3.      היערכות ענפי השירות לגידול האוכלוסין (חדר אוכל, כלבו מרכולית, מחסן בגדים וכו').

הדיון בוועדה יכלול הצגת הנתונים והצפת רעיונות ראשוניים לפתרונות תכנוניים לנקודות העולות מהסקירה. בהמשך, לאחר מציאת הפתרונות המיטביים לכל נקודה, הוועדה תכין למזכירות תכנית הכוללת אומדני עלויות ראשוניים. ניתן לעיין בסקר באתר בארי – הנהלה – ועדת תכנון – לקראת ישיבות. מוזמנים: רן וייס (שיכון), טל צור (קליטה), טל פלד (בנים), אושרי שרעבי (חינוך), ענבל בכר (גר''ג).

22:00  - עדכון בנוהל בנייה פרטית בקומותיים: יש מספר דירות בקומה שנייה שקיבלו אישור לחרוג מהנוהל ולבנות מרפסת מקורה לכיוון דרום בשל אילוצים שונים ולא לכוון צפון לפי ברירת המחדל. הנוהל לא מתייחס לגבי שימוש של דיירי קומת הקרקע בשטח המקורה שנוצר מתחת למרפסת המקורה הדרומית של הקומה השנייה. מאחר והשטח המקורה קיים יש לדון האם לאפשר לדיירי קומת הקרקע להשתמש בו, לטובת איזה שימושים (מרפסת נוספת? מחסן ושירות?) והאם ניתן לפתוח דלת נוספת בבית לטובת יציאה לשטח זה.

תאריך פרסום
27/9/2018