קבצים

http://www.beeri.org.il/media/sal/pages_media/11309/f5_%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA%20%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%20%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%2020.2.18.pdf