title
לקראת ועדת תכנון 21.5.18

21.5.18

לחברי ו. תכנון:

אייל דבורי, יניב הגי, עופר, אלי, אילן, רני, הדס, שרון שבו, עדי וייס,יניב ג, יורם, דורון, קטיה לוסב, נטע ניר מאיר

 

הזמנה לישיבת ו. תכנון

ביום ג', 22/5/2018

בשעה 21:30 בחדר ישיבות

 

·                 אישור פרוטוקול מישיבה קודמת 15/5/2018

21:30 – תכנית פיתוח משרדי הינומן – בארי – המשך דיון מישיבה קודמת (15.5.18): בעקבות הערות חברי הוועדה בדיון הקודם עודכנה תכנית המחסן. העדכון כולל הורדת גובה המחסן הצמוד מצפון למשרדים במבנה מכון החליבה מ7.6 מטר ל 5.8 מטר (גובה מכון החליבה 4.2) והארכתו ב14.5 מטר צפונה. ניתן לעיין בתכניות הפיתוח באתר בארי – הנהלה – ועדת תכנון – לקראת ישיבות. מוזמנים: ארז מוקה, הראל, אבשל

 

                                                              רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון
תאריך פרסום
21/5/2018