title
תערוכה חדשה בגלריה

אנג'ליקה שר // עַל חוֹף מִפְרָץ אַלּוֹן תִּפְאֶרֶת

26.4 -  18.5.2019

אוצרת: סופי ברזון מקאי

 

ביום שישי 26.4 בשעה 19:00 תיפתח בגלריה בבארי תערוכתה של אנג'ליקה שר: עַל חוֹף מִפְרָץ, אַלּוֹן תִּפְאֶרֶת.

התערוכה של שר נפתחת בציטוט מתוך "רוסלאן ולודמילה"- הפואמה המפורסמת של אלכסנדר פושקין, גדול המשוררים הרוסיים. הפואמה שנכתבה בין השנים 1820-1817 ואחת היצירות החשובות ביותר שנכתבו בשפה הרוסית, היא הציר הסימבולי שסביבו נרקמת התערוכה. על קיר הגלריה פתיחתה של הפואמה ברוסית ועברית שמכניסה את הקורא.ת אל עולם האגדה הרוסי. התערוכה פורסת סיפור מסע, קווסט, בתפאורה נידחת, פראית ויפהפייה, נקודת האחיזה פנטזמטית אך נטועה בעולם שנמצא בין ישראל לליטא, במרחב מאגי של הגירה. שר משחקת בתכנים סימבוליים ואזכורים איקונוגרפיים, מניחה שכבות־שכבות של משמעות. הנרטיב הנרקם על בסיס ייצוגים ופרשנויות אישיות של אגדות עם ופולקלור, מתפתח לביטויים של רב-תרבותיות ובחינה של תהליכי אינטגרציה של מהגרים בתרבותם החדשה, תהליכים קולקטיביים ואוניברסליים אך גם אישיים מאוד. השפה הויזואלית עשירה, גדושה בפרטים וסמלים, מטאפורות, מוטיבים שנשלפו מקרקעית תת־המודע הקולקטיבי ומאפיינים רוחניים וחומריים של התרבות ממנה היגרה לישראל בבגרותה בשנות ה90. ארוגים לתוך העושר הגדוש הזה גם אזכורים וסמלים של ישראליות וסממנים של כור ההיתוך. שר מביאה לידי ביטוי את השותפות הרב-תרבותית שלה, מעגלים של זהויות ותנועתה ביניהם.

פתיחה: יום שישי 26.4 משעה 19:00

בשעה 19:45 יופיעו להקת "אוונגרד" במופע רוק ישראלי מקורי

שיח גלריה: יום שבת 11.5 בשעה 13:00

נעילת התערוכה: יום שבת 18.5

תאריך פרסום
21/4/2019