title
סיכום ועדת תכנון 20.3.18

‏‏20.3.18

סיכום ועדת תכנון 20.3.18

נוכחים: יניב הגי, דורון, אייל דבורי, רני, הדס, עדי וייס, אילן, יורם

חסרים: שרון שבו, קטיה לוסב, עופר, נטע ניר מאיר, יניב ג, אלי

1.      אושר פרוטוקול מישיבה קודמת 6.3.18 – הפרוטוקול אושר עם השינוי הבא: בסעיף 4, דגם יחיד שכונת שקמים, הוחלט כי הצוות שיבדוק את התאמת גודל דגם היחיד להגדרות תקנון שיכון לא יהיה צוות אד הוק אלא ועדת שיכון. הנושא יועלה לוועדה בימים הקרובים.

2.      הוספת רחבת התכנסות והספדים מקורה בכניסה לבית העלמין: אושרה הבקשה לעדכן את תכנית בית העלמין בהתאם להערות הבאות:

א.      תכנון רחבת התכנסות והספדים מקורה בכניסה לבית העלמין

ב.      תכנון חדר תפעולי בסמוך לרחבת ההתכנסות לצורך אחסון הארון לפני תחילת טקס הלוויה.

ג.       בחינה מחדש של מיקום השירותים.

ד.      ביטול רחבת הטקסים החדשה ובחינה מחדש של אפשרויות הרחבת רחבת הטקסים הקיימת.

הערות אלו יועברו למתכנן בית הקברות, התכנית המעודכנת תוצג בהמשך בוועדת תכנון.

השתתפו בדיון: מירב ברקאי, מירלה חרובי, צ'יקו בכר

3.      מתחם האסם: התכנית למתחם האסם הוצגה על ידי דורון שגב ורמי חרובי שהכינו אותה לפני מספר שנים. התכנית כוללת שימור מבנה האסם והפאב, פינוי עתידי של משרדי הבניין, מחשוב, תברואה ובטיחות, יצירת ציר תנועה מסודר בין שכונת השיקמים למרכז הקיבוץ ברווח שבין האסם למכון היופי ופינוי עתידי של מחסן המיזוג והפחון לטובת יצירת רחבה ומבנים ליזמויות במתחם זה. הועדה אישרה את התכנית והיא תוטמע בתכנית הפיתוח של שכונת השיקמים. ביצוע התכנית יהיה בהתאם לתקצובה בעתיד. השתתף בדיון: רמי חרובי

4.      מרפסות מקורות שכונת הרווקיה: הוצגה סקיצה למרפסות שהוכנה על ידי משרד אדר' זרתא הכוללת מרפסות מקורות במידות 5.4 רוחב על 3.1 עומק (סה"כ 16.7 מר). הסקיצה אושרה עם ההערות הבאות:

א.      ויתור על דופן כפולה בקיר המפריד בין כל שתי מרפסות צמודות.

ב.      יש להציג תכנית פיתוח משלימה לאזור המראה כיצד המדרכות והכניסות לבתים מותאמות לתכנית המרפסות.

5.      אושרה בקשת אליסון שומרוני בנוגע למידות למרפסת מקורה בקומה שניה בפאה דרומית (בהתאם להחלטת המזכירות בנושא) בבית מס 85/4. המידות המאושרות הן עומק 3.5 מ' ורוחב 7 מטר ובתנאי שהמרפסת אינה חורגת מקו הבית בצד מערב. המשך טיפול בנושא בהתאם לנוהל בנייה פרטית.

 

 

   רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון

תאריך פרסום
30/3/2018