title
לקראת ועדת תכנון 6.3.18

לחברי ו. תכנון:

אייל דבורי, יניב הגי, עופר, אלי, אילן, רני, הדס, שרון שבו, עדי וייס,יניב ג, יורם, דורון, קטיה לוסב, נטע ניר מאיר

 

הזמנה לישיבת ו. תכנון

ביום ג', 6/32018

בשעה 20:30 בחדר ישיבות

 

·                 אישור פרוטוקול מישיבה קודמת 20/2/2018

20:30 – מיקום ממלכה ואתר גזם (דיון המשך לדיון בנושא מישיבת ועדת תכנון 19.9.17): בישיבת ועדת תכנון ב19.9.17, במסגרת הדיון על פינוי הפונקציות היושבות על השטח המיועד לשכונת השיקמים סוכם על פינוי חוות המכולות לאזור חורשת החרובים בכניסה לקיבוץ אך לא סוכם על פתרון לממלכת המיחזור. לאחר תאום עם הגד''ש ויובל בר מועלת ההצעה הבאה:

1.      חוות המכולות תמוקם כפי שהוחלט באזור חורשת החרובים בחלק הצפוני של האיזור המשקי.

2.      הממלכה תמוקם בשטח המשמש כיום כבור האשפה, צפונית מערבית לשער הפלחה בשטח מרובע בגודל של כ 1.8 דונם.

3.      אתר הגזם יעבור באופן זמני לבורות התחמיץ, לקראת תחילת עבודות הפיתוח של שכונת השיקמים, הכוללות את אזור בורות התחמיץ, יועבר אתר הגזם למקום קבע, כאשר ברירת המחדל היא מחוץ לגדר הקיבוץ מזרחית לאזור המשקי הנוכחי.

מוזמן: יובל בר, אבידע בכר

21:00 – אישור סקיצה לתכנון סככת עישון חדשה  - במסגרת פרויקט הגרנוליט יש כוונה לבטל את סככת העישון הנוכחית ולנצל את השטח שמתפנה לטובת הגדלת מקומות חנייה. על מנת לתת פתרון ראוי למעשנים הוחלט בדיון קודם בוועדה לתכנן סככה חדשה מזרחית לקיר הבטון התוחם כיום את רחבת הגרנוליט באזור זה ולפתוח פתח בקיר לטובת גישה לסככה החדשה. הסככה החדשה תמוקם מעל לגינה שבין כביש הספקים לכלבו לגרנוליט. תכנון הסככה הועבר למשרד אדריכלים זרתא שהכינו סקיצה ראשונית כבסיס לדיון. ניתן לעיין בסקיצה באתר בארי (הנהלה – ועדת תכנון – לקראת ישיבות). תציג את התכנית מטעם זרתא: קטיה לוסב

21:30 – דגם בית יחיד בשכונת השיקמים – לאחר אישור דגם הבית בשכונת השיקמים ייוחד דיון נוסף לאישור דגם דירת היחיד. הדגם המוצע עומד בהגדרות תקנון שיכון לפיו דגם דירת יחיד יתוכנן בערך של כ75% מדגם בית לזוג. ניתן לעיין בקבצי דגם היחיד באתר בארי (הנהלה – ועדת תכנון – לקראת ישיבות). מוזמנים: ניר שני ואורלי קניסו (חברי צוות דגם הבית בשיקמים)

22:15 – אישור התקשרות עם משרד אדריכלים חיצוני לבחינת עמידת דגם הבית החדש בשכונת השיקמים להגדרות תקנון השיכון: בתקנון שיכון מופיעה הוראה המחייבת את ועדת תכנון, במקרה בו בוחרים לשנות דגם בית בדירות קבע חדשות, להעביר את הדגם החדש לבחינה של אדריכל חיצוני אל מול תקנון השיכון לוודא כי הדגם החדש עומד בהגדרות התקנון. מצ''ב פרופיל של 2 משרדים רלוונטיים שהסכימו לבצע עבורנו את העבודה, יש לבחור אחד מהם.

22:30 – הצגת תכנית הנוי בשכונת הכרם. ניתן לעיין בתכנית באתר בארי.

 

                                                              רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון

 

 

 

 

תאריך פרסום
1/3/2018