title
החלטות ועדת תכנון - לבניה פרטית בדירות המתפנות בקומותיים – מעודכן 20.2.18

21/02/2018

החלטות ועדת תכנון - לבניה פרטית בדירות המתפנות בקומותיים – מעודכן 20.2.18

מס

דיירים קודמים

קומה

מצב קיים

החלטות

1

ערה ואברומי כץ

2

מרפסת מקורה מדרום בקומה 2 ומרפסת מקורה מצופה לטובת חניית אופניים

באופן חריג לנוהל מאושרת השארת מרפסת מקורה דרומית

2

יהודית ושמוליק וייס

1

מרפסת מקורה בחזית קטנה מרוחב הפאה במצב אסטתי רע

חידוש ושיפוץ המרפסת הקיימת או החלפה למרפסת חדשה, ניתן לבנות בהתאם לנוהל עד לגודל כולל של רוחב הפאה

3

אור וזוהר לב

2

מרפסת מקורה בצד צפון בעומק 5 מטר וברוחב מקצה הבית עד לקו המדרגות

ניתן להשאיר ככה או להרחיב בהתאם לנוהל עד 50 ס''מ מעבר לקו המדרגות.

4

נואית בשוראי

1

מרפסת מקורה בחזית קטנה מרוחב הפאה במצב אסטתי רע

החלפה למרפסת חדשה, ניתן לבנות בחריג לנוהל עד עומק מקסימלי של 3.5 מ' בלבד וגודל כולל של רוחב הפאה

5

רויטל ושרון שבו

1

מרפסת בחזית תקינה, כניסה מהצד עם גגון. חניית אופניים עם כיסוי בד

ניתן להשאיר מצב קיים רק לפתור חניית אופניים בהתאם לנוהל (גגון קטן)

6

רינת וחן אבן

2

מרפסת לקומה 2 תקינה, תוספת מרפסת מקורה לאופניים מזרחית לקו הבית

להוריד את המרפסת לאופניים שמזרחית לקו הבית.

7

נמרוד וטל פלד

2

מרפסת מקורה תקינה בחזית הבית

ניתן להשאיר מצב קיים

8

אורי לב ז''ל

1

אין כלום

ניתן לבנות מרפסת מקורה בחזית עד לעומק 4.2 (בשל קרבה לכביש) וללא פגיעה בעץ שבחזית הבית.

9

שרון ודורון שגב

1

מרפסת מקורה בחזית קטנה מרוחב הפאה אך עם מחסן הבולט צפונה מרוחב הפאה

ניתן להגדיל את המרפסת לרוחב הפאה. יש להוריד את המחסן.

10

מרינה ואיגור לוסב

2

מרפסת מקורה לאופניים בצד הצפוני ומערבית לה פרגולה

יש להוריד את הפרגולה. ניתן לבנות מרפסת מקורה לקומה 2 בהתאם לנוהל.

11

יונת ודרור אור

1

מרפסת מקורה תקינה בחזית, צפונית לה חניית אופניים מקורה לא תקינה ובפאה דרומית של הבית מרפסת נוספת

יש להוריד את חניית האופניים ואת המרפסת בפאה הדרומית. ניתן להשאיר את המרפסת בחזית.

12

אליסון

2

מרפסת לאופניים בצד צפון

ניתן לבנות מרפסת מקורה בקומה 2 בהתאם לנוהל.

מס

דיירים קודמים

קומה

מצב קיים

החלטות

14

יסמין ואורון בירה

2

מרפסת מקורה לקומה 2 בצד צפון הבולטת כמטר מעבר לקו הבית לכיוון מערב ומגיעה עד למדרגות

יש ליישר את המרפסת לקו הבית בצד מערב, ניתן להרחיב מזרחה עד 50 ס''מ מעבר לקו המדרגות

15

עינת ואריק מור

1

מרפסת תקינה בחזית הבית + מרפסת גדולה לצד דרום חלקה מתחת למרפסת קומה 2

ניתן בחריג לנוהל לאפשר לדיירים להחליט איזו מרפסת להשאיר זו שבחזית או זאת שבצד דרום.

16

רז ואוהד בן עמי

2

מרפסת מקורה בקומה 2 לצד דרום

ניתן בחריג לנוהל להשאיר מרפסת דרומית

17

עדי ואבישי אפרת

1

מרפסת מקורה וסגורה לחדר בפאת החזית, מחסן על פאה דרומית

לבטל את סגירת החדר, ניתן בחריג לנוהל לאפשר לדיירים לבחור להוציא מרפסת לפאה דרומית במקום לפאת חזית

18

ליאן ואלי שרעבי

1

מרפסת מקורה בחזית קטנה מרוחב פאת הבית ובעומק קטן מהנוהל

לא ניתן להעמיק את המרפסת ולא ניתן להרחיבה לרוחב הבית בצד דרום, ניתן בצד צפון להרחיב לרוחב הבית.

19

אסקפה

2

מרפסת מקורה בקומה 2

ניתן להגדיל בהתאם לנוהל

20

פרולה ולואיז גאז

2

מרפסת חניה לאופניים לצד צפון

לא ניתן לבנות לכיוון צפון או דרום בשל קרבה למדרכה, ניתן בחריג לנוהל לבנות בחזית בגודל זהה למרפסת שמתחת.

20

תמי ברוך

1

מרפסת מקורה בחזית קטנה מרוחב הפאה במצב אסטתי רע

החלפה למרפסת חדשה, ניתן לבנות בהתאם לנוהל עד לגודל כולל של רוחב הפאה

21

דנה ואבידע בכר

2

מרפסת מקורה קומה 2 לכיוון דרום (בגלל צפיפות לא ניתן לבנות לכיוון צפון) החורגת מקו הבית בשל הגבלה בגלל מיקום הממ''ד

ניתן באופן חריג לנוהל לאשר מצב קיים.

22

נורית ויובל לוי

2

מרפסת מקורה קומה 2 לכיוון צפון

להשאיר מצב קיים

23

עמוס ותום גורביץ

2

מרפסת לאופניים לכיוון צפון

לא ניתן לבנות לכיוון צפון או דרום בשל קרבה למדרכה, ניתן בחריג לנוהל לבנות בחזית בגודל זהה למרפסת שמתחת.

24

רז וסטפן גאז

2

אין כלום

לא ניתן לבנות לכיוון צפון או דרום בשל קרבה למדרכה, ניתן בחריג לנוהל לבנות בחזית בגודל זהה למרפסת שמתחת.

25

גל מילס

2

מרפסת מקורה קומה 2 ברוחב מעבר לקו החלון ובנוסף מרפסת לאופניים שיוצאת מצפון למרפסת המקורה

ניתן בחריג לנוהל לא לקצר את המרפסת המקורה בקומה 2 כך שתתאים לנוהל.בנוסף יש את המרפסת הנוספת לכיוון צפון

מס

דיירים קודמים

קומה

מצב קיים

החלטות

27

טופז עמרי קדם

2

אין כלום

ניתן לבנות בהתאם לנוהל

28

שירי ואילן וייס

2

מרפסת מקורה חצי גובה לכיוון צפון

לפרק את המרפסת המקורה הקיימת, ניתן בחריג לנוהל לבנות מרפסת מקורה לכיוון דרום מעל מרפסת השכנים.

29

עדי ואסף חדד

2

מחסן ומרפסת לאופניים לכיוון דרום (בית עם מדרגות דרומיות), אין מרפסת מקורה לקומה 2

יש לקצר את גגון המרפסת לאופניים ב50 ס''מ. ניתן לבנות מרפסת מקורה לכיוון צפון עד לעומק עץ הפיקוס מעל מרפסת מקורה קיימת של דייר בקומת קרקע.

30

עדי וחגי אבני

2

מרפסת מקורה לכיוון צפון עד קו המדרגות

ניתן להרחיב את המרפסת עד ל50 ס''מ מעבר לקו המדרגות

31

אוהד סיוון

1

אין כלום

ניתן בחריג לנוהל לשיקול הדיירים לבנות מרפסת בחזית בעומק 3 מטר או בצד בעומק 4.5 (דגם אורי וולך), אי אפשר גם וגם

32

אנט ובועז קדרון

1

מרפסת סגורה בחלקה לחדר בחזית ומרפסת נוספת לצד דרום

ניתן בחריג לנוהל לשיקול הדיירים לבחור השארת מרפסת אחת מה2 הקיימות.

33

שולי ואורי רחום

1

מרפסת בחזית בעומק מקסימלי אפשרי ביחס למקום, לא ברוחב פאת הבית

ניתן להרחיב לדרום עד לכיסוי פאת הבית.

34

מאייה וטל עצמוני

1

מרפסת גם לכיוון דרום וגם באופן חלקי בחזית לכיוון מזרח

לפרק את המרפסת ולבנות מחדש לכיוון מזרח בלבד בפאת החזית עד לעומק אפשרי מבחינת מבנה השכונה.

35

בשמת בורשטיין

2

מרפסת חצי גובה לכיוון צפון

לבנות מחדש מרפסת בגובה קומה 2 בגודל בהתאם לנוהל.

36

יגאל שיטרית

1

מרפסת מקורה בחזית קדמית ברוחב הבית

ניתן להשאיר מצב קיים

37

ענבל ועובד בכר

1

מרפסת מקורה בחזית ומחסן בפאה דרומית

ניתן להשאיר את המרפסת אך יש להחליף למחסן צר יותר

38

טל וניר שני

1

מרפסת בפאת החזית ומרפסת נוספת מעל כניסה לבית בצד דרום

ניתן בחריג לנוהל להשאיר כניסה מדרום ומרפסת קיימת מעליה

39

לודי ורן משאש

2

מרפסת מקורה לאופניים מזרחית לקו הבית

ניתן לבנות מרפסת מקורה בקומה 2 בחריג לנוהל בחזית בלבד מעל ובגודל המרפסת של קומת קרקע. יש לפרק את המרפסת חניה לאופניים בקטע שחורג מזרחית לקו הבית.

40

מירב ובן קינג

2

מרפסת מקורה בצד צפון בחצי גובה

ניתן להשאיר מרפסת נוכחית או לבנות חדשה בהתאם לנוהל

תאריך פרסום
22/2/2018