title
לקראת ועדת תכנון 16.1.18

לחברי ו. תכנון:

אייל דבורי, יניב הגי, עופר, אלי, אילן, רני, הדס, שרון שבו, עדי וייס, יניב ג, יורם, דורון, קטיה לוסב, נטע ניר מאיר

 

הזמנה לישיבת ו. תכנון

ביום ג', 16.1.18

בשעה 20:30 בחדר ישיבות

 

·                 אישור פרוטוקול מישיבה קודמת 9.1.18

20:30 – בניית סככה מקורה לחניית אופניים ברחבת המרפאה: צוות המרפאה מבקש לקדם תכנון של סככת מקורה לחניית אופניים בסמיכות למרפאה (בשטח הכלוא ממזרח לסככה הקיימת לכיוון נאות בארי). הצורך נוצר בעקבות חניה לא מסודרת של לקוחות המרפאה מתחת לסככה המקורה בכניסה למרפאה. סככה זו מיועדת בלבד לחנייה לקלאב קאר החרום של המרפאה ואפשרות להורדת חברים מוגבלים בהליכה המגיעים עם קלנועית למרפאה. מוזמנת: נירה שרעבי

21:00 – שירותים צפוניים בחדר אוכל: ענף המזון מבקש לשפץ ולהוסיף תאי שרותים בשרותים הצפוניים. מצ''ב סקיצה בנושא. מוזמנת: איילת הגי

22:30 – בנייה פרטית בקומותיים – בדיון שלישי בנושא נתייחס לנושאים הבאים:

1.      מיקום פרגולות בבתים עם מדרגות דרומיות (בבניינים 89, 76, 74,73,93)

2.      מיקום פרגולות בבתים בהם הממד נבנה בצד החיצוני למדרגות (בבניינים 70,71)

3.      מדיניות לגבי חניית אופניים בקומת קרקע, היכן והאם לאפשר קירוי

4.      מדיניות לגבי סגירת חללים במרפסות המקורות לטובת מגורים

5.      חומרי גלם מאושרים לגימור מרפסות מקורות ומחסנים

6.      מדיניות לגבי העברת דלת כניסה בקומת קרקע לפאה דרומית

מצגת מפורטת נמצאת באתר בארי.

                                                              רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון

תאריך פרסום
11/1/2018