קבצים

http://www.beeri.org.il/media/sal/pages_media/93/f5_%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%94.xlsx