title
סיכום ישיבה 12.12.17

‏‏12/12/2017

סיכום ועדת תכנון 12.12.17

נוכחים: אייל דבורי, אילן, רני, הדס, שרון שבו, עדי וייס, יורם, דורון, יניב הגי, ,  יניב ג, עופר, קטיה לוסב

חסרים: אלי, גלי זורע

1.      אושר פרוטוקול מישיבה קודמת 28.11.17

2.      הזזת מחסום ליד תחנת האוטובוס: לאחר התייעצות עם מתכנן הכבישים של בארי הומלץ להעביר את המחסום כ4 מטר מזרחה, כמטר מעבר לקו התחנה וקצה אבן השפה בפאה הצפונית של הכביש. כמו כן מומלץ להעביר את בסיס המחסום לפאה הדרומית של הכביש כך שהרכבים הבאים לצאת מהקיבוץ ייצמדו לנתיב הדרומי של הכביש, דבר שיגדיל מעט את שדה הראייה לכיוון צפון (המוגבל בגלל תחנת האוטובוס) . השתתף בדיון: ארז מוקה

3.      דגם גוף תאורת רחוב שכונת הכרם: הוחלט לבחור בדגם שהומלץ על ידי אדריכלית הנוף של השכונה – דגם econo   לתאורת הרחוב בשכונה ולתאורת הכביש המערבי והמזרחי. תערך בדיקה נוספת לוודא כי אין חשש לחדירת תאורת הרחוב לחדרי השינה של הבתים. השתתפו בדיון: חן צור

4.      דגם בית שכונת השיקמים: לאחר חמישה מפגשים של הוועדה בנושא (3 שכללו פרזנטציות של הדגמים ו2 מפגשים נוספים של הוועדה) הוחלט ברוב מכריע לבחור בדגם הבית החדש של משרד בלומנפלד מור. המשך התהליך יכלול פגישה נוספת להטמעת שיפורים קטנים נוספים בדגם. בנוסף, בהתאם לתקנון שיכון, בטרם אישור סופי של הדגם יש להעבירו לבדיקת התאמתו לתקנון השיכון על ידי אדריכל חיצוני. בתום שני מהלכים אלו ניתן יהיה לצאת לתכנון מפורט. הוועדה מודה לניר שני ואורלי קניסו שעבדו בצוות המצומצם שהכין את הפרוגרמה וליווה את התהליך. השתתפו בדיון: ניר שני, אורלי קניסו

 

 

 

 

                                                              רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון

 

 

 

 

תאריך פרסום
21/12/2017