קבצים

http://www.beeri.org.il/media/sal/pages_media/10947/f5_f5_%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%20%D7%91%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%94%20%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9D%2029.10.2015.pdf