title
לקראת ישיבה 26.12.17

‏‏21/12/2017

לחברי ו. תכנון:

אייל דבורי, יניב הגי, עופר, אלי, אילן, רני, הדס, שרון שבו, עדי וייס,יניב ג, יורם, דורון, קטיה לוסב, גלי זורע

 

הזמנה לישיבת ו. תכנון

ביום ג', 26/12/2017

בשעה 20:30 בחדר ישיבות

 

·                  אישור פרוטוקול מישיבה קודמת 12/12/2017

20:30– מגרש כדורעף החופים (מגרש כדורסל בלטות לשעבר): אזור זה סומן לטיפול על ידי הוועדה. צוות שדן בנושא החליט להמליץ על תכנית עקרונית לפיה במגרש הכדורעף עצמו יישתל דשא לטובת מגרש רב שימושי (למשחקי קט רגל, כדורעף ומשחקי דשא שונים), תיסלל מדרכה קצרה בין שער הפשפש המזרחי של הבריכה לכיוון המדרגות שבין ספסלי הבטון. הכוונה היא להשאיר את השער פתוח בשעות הפתיחה של הבריכה וכך לאפשר למי שרוצה לשחק כדורגל בסמיכות לבריכה מבלי לפגוע בנוי הבריכה. בשאר השטח, מכל צדדי המגרש יתוכנן גינון אקסטנסיבי (שאינו דורש אחזקה רבה). לאחר אישור עקרונות התכנון נצא לתכנון אדריכלי. מוזמן: מני גודארד.

21:00 – מגרש כדורעף החופים הישן בשכונת הרישים ליד הדפוס: אזור זה סומן לטיפול על ידי הוועדה. צוות שדן בנושא מטעם הוועדה החליט להמליץ על תכנית עקרונית לפיה ברוב השטח יתוכנן גינון אקסטנסיבי. קיימת התלבטות לגבי האזור שקרוב יותר לאשטרומים ולדפוס: עלתה התלבטות האם לתכנן מדשאה קטנה או לחילופין פינות ישיבה, קומזיץ וכו' לצעירים. לאחר אישור עקרונות התכנון נצא לתכנון אדריכלי. מוזמנת: טל פלד (ועדת בנים)

22:30 – בנייה פרטית בקומותיים – בהתאם לנוהל בנייה פרטית בבארי, שאושר על ידי אסיפת בארי ב2015 (מצ''ב) על ועדת תכנון מוטלת משימה לקבוע כללי תכנון ועיצוב לעניין בנייה פרטית בכל שכונה בבארי ולהביאם לאישור מוסדות הקיבוץ. בנייה פרטית בשיכון זמני ודירות מעבר שלא תעמוד בכללים שייקבעו בוועדה תיהרס לאחר יציאת הדיירים הנוכחים מביתם. בנייה פרטית שתעמוד בקריטריונים תישאר ויוצאו לה היתרי בנייה כחוק. לאור פינוי מספר רב של דירות קומותיים בעתיד הקרוב (אכלוס שכונת הכרם) יש לסיים את הדיון לפני כניסת הדיירים החדשים לדירות שיתפנו. הדיון הראשון בוועדה יוקדש לסקירה בה תינתן תמונת מצב כיום ויועלו הנקודות עליהן נצטרך לקבל החלטות בהמשך (מצ''ב מצגת רלוונטית).

                                                              רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון

 

 

 

 

תאריך פרסום
21/12/2017