title
לקראת ישיבה 12.12.17

לחברי ו. תכנון:

אייל דבורי, יניב הגי, עופר, אלי, אילן, רני, הדס, שרון שבו, עדי וייס,יניב ג, יורם, דורון, קטיה לוסב, גלי זורע

 

הזמנה לישיבת ו. תכנון

ביום ג', 12/12/2017

בשעה 20:30 בחדר ישיבות

 

·                     אישור פרוטוקול מישיבה קודמת 28/11/2017

20:30  – הזזת מחסום ליד תחנת האוטובוס: באזור קיימת בעיה בטיחותית ברגע שרכבים יוצאים מהכביש הפנימי של בארי ולא רואים רוכבי אופניים המגיעים במהירות מכיוון הדפוס ומוסתרים על ידי תחנת האוטובוס. כדי לפתור את הבעיה מציעה ועדת בטיחות להזיז את המחסום מזרחה כך שימוקם על גבול המדרכה המגיעה מהדפוס. מוזמן : ארז מוקה

21:00 – דגם גוף תאורת רחוב שכונת הכרם: תאורת הרחוב בבארי צפויה בשנים הקרובות לעבור להסבה לתאורת לד חסכונית. גופי תאורת הלד הקיימים כיום בשוק ומתאימים לצרכים שלנו שונים מעט בנראות שלהם מגופי תאורת הרחוב הקיימים כיום בבארי. בחודשים האחרונים ערכנו בדיקה עם יועצי החשמל של השכונה ואדריכלית הנוף על מנת לראות מהם הדגמים הרלוונטיים עבורנו. מצ''ב הדגמים האפשריים מדורגים על פי סדרי העדיפויות שהומלצו על ידי האדריכלית. מוזמן: דניאל אלון

21:30– בחירת דגם בית שכונת השיקמים (המשך הדיון מהישיבה הקודמת): בשבועות האחרונים הוצגו בפני ועדת תכנון והחברים 4 הדגמים המשתתפים במכרז דגם הבית לשכונת השיקמים על ידי 3 משרדי האדריכלים שהשתתפו במכרז. הוועדה תקיים דיון בו יוצגו שוב בקצרה הדגמים והוועדה תדרג את הדגמים לפי העדפותיה. לאחר בחירת הדגם יתקיים דיון נוסף להצעות בשיפור הדגם הנבחר לפני תהליך חתימה על הסכם עם המשרד הזוכה ויציאה לתכנון מפורט. משרדים בלומנפלד מור וא.ב מתכננים ערכו גרסאות נוספות של הדגם בהתאם להערות שהועברו להם לאחר הישיבה הקודמת (מצ''ב הגרסאות החדשות) הערה: במידה וההצעה שתיבחר במקום הראשון על ידי ועדת תכנון תהיה גם הזולה ביותר החלטת הועדה תהיה סוף הדיון בנושא, במידה שלא, אישור החלטת הועדה יובא לדיון במזכירות. מוזמנים: אורלי קניסו, ניר שני (חברי צוות דגם הדירה יחד עם דורון שגב ואייל דבורי).

                                                              רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון

 

 

 

 

תאריך פרסום
7/12/2017