title
סיכום ישיבה 28.11.17

‏‏28/11/2017

סיכום ועדת תכנון 28.11.17

נוכחים: אייל דבורי, אילן, רני, הדס, שרון שבו, עדי וייס, יורם, דורון, יניב הגי,

חסרים: אלי, גלי זורע,  יניב ג, עופר, קטיה לוסב

1.      אושר פרוטוקול מישיבה קודמת 14.11.17

2.      אושרה תכנית יעדי ועדת תכנון ל2018 בשינויים קלים, מצ''ב התכנית המעודכנת.

3.      בקשת החינוך ליציאה לתכנון הרחבת חלל הפעילות בגן תמר/אמנון – הועדה ביקשה לערוך בדיקה נוספת של הצרכים החזויים, באם המסקנה תהיה שאכן יש צורך בהרחבת הגן, יתחיל תהליך תכנון. השתתפו בדיון: איילת גודארד, ענבל בכר

4.      גן משחקים טבעי: אושרה ההצעה להתחיל תהליך תכנון, בשילוב החינוך וההורים, של גן משחקים טבעי סביב מרכז הפעילות (גן שקד). את התהליך יוביל אדריכל/ית חיצוני המתמחה בנושא כאשר השאיפה היא לבצע את הגן בכוחות עצמיים עד כמה שניתן. כמו כן עלה הצורך להגדיר בצורה ברורה מי יהיה אחראי רשמי לתחזוקת הגן בעתיד. השתתפו בדיון: איילת גודארד, ענבל בכר, נעם נטע, דרור פוקס, אפרת שפרוני.

5.      מגרש כדורסל הבלטות בשכונת הקומותיים: הוחלט שלא לתכנן שינוי גדול במגרש ולהשאיר את מגרש הבלטות כפי שהוא לצד שיפורים קטנים הכוללים: שדרוג הגבעה המזרחית על ידי החלפת החיפוי הנוכחי (טוף) בחיפוי אחר (אם ניתן יישתל שם דשא, אם לא נבחן חיפוי דק מדורג), הוספת ספסלי ישיבה והתקנת שערי כדורגל במקום עמודי כדורסל. השתתפו בדיון: גיא דגן, גיא שחר, שני וולך, מירב ברקאי, עמרי קדם

 

 

 

 

                                                              רשם –אייל דבורי– ועדת תכנון

 

 

 

 

תאריך פרסום
7/12/2017