קבצים

http://www.beeri.org.il/media/sal/pages_media/10913/f5_%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%94%20%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%97%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%92%D7%A8%D7%A9%20%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9C%203.8.17.pdf